Untitled Document
กฏหมายจราจรที่ควรทราบ
เส้นทางลัด
การรณรงค์วินัยจราจร
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ตอบทุกปัญหาจราจร
เส้นทางแนะนำ
 
"เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย"
โหลดเพลง "เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย" ได้ที่ *492222 โทรออก แล้วกด 30
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
โครงการแก้ปัญหาจราจรถนนสายหลัก
โครงการทางเท้าปลอดภัย  ใส่ใจไม่ขับขี่
กรมอุตุนิยมวิทยา
ประกาศซื้อเครื่องวัดควันดำ เพื่อใช้ในราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศซื้อเครื่องวัดเสียงจากยานพาหนะ เพื่อใช้ในราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขยายเวลาทดลองปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธินเสมือนจริง เพิ่มเติมอีก 1 สัปดาห์ โดยจะเริ่มทดลอง ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.2559 (เวลา 22.00 น.) ถึง วันที่ 6 ธ.ค.2559 (เวลา 24.00 น.)
22 - 25 พ.ย.59 ทดลองปิดการจราจรบนสะพานข้ามแยกรัชโยธิน และวันที่ 26 พ.ย.59 ตั้งแต่เวลา 01.00น. เป็นต้นไป ปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน เพื่อสร้างอุโมงค์ทางลอดทดแทน
กองบังคับการตำรวจจราจร ประชาสัมพันธ์ ปิดการจราจร บริเวณรอบสนามหลวงและถนนต่อเนื่อง(ตลอดเวลา) เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพ วันที่ 29 - 30 ตุลาคม พ.ศ.2559
กองบังคับการตำรวจจราจร ประชาสัมพันธ์ การจัดการจราจร เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางเข้ามาถวายสักการะพระบรมศพ และถวายบังคมพระบรมศพ กรณี อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางโดย ขนส่งสาธารณะ รถส่วนตัว รถรางของกรุงเทพมหานคร และเป็นคณะโดยรถบัส
ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ด้านการจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
POKEMON TRAFFIC NO GO ใช้มือถือบนถนนไม่ปลอดภัย เราจับคุณ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ (๘๔ พรรษา) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร (ชั่วคราว )ว่าด้วย การห้ามรถบางชนิดและล้อเลื่อนลากเข็น เดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยกและในอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยก พ.ศ. ๒๕๕๙
กองบังคับการตำรวจจราจรประชาสัมพันธ์ รณรงค์การกวดขันวินัยจราจร เรื่อง การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฏหมายกำหนด
กองบังคับการตำรวจจราจร แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบ
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบตรวจจับฝ่าฝืนเปลี่ยนช่องเดินรถในเขตห้าม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และ TOR ระบบตรวจจับฯ
เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว กองบังคับการตำรวจจราจร
กองบังคับการตำรวจจราจรประชาสัมพันธ์
"ปฎิบัติการพิเศษ ชุดกองปราบตำรวจจราจร"
ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร (ชั่วคราว) ว่าด้วย การกำหนดให้รถเดินได้ทางเดียว ในถนนกำแพงเพชร ๖ โครงการะบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) พ.ศ. ๒๕๕๘
fanpage ตำรวจนครบาลทำดี ทำได้ ทำทันที https://goo.gl/HYx4P4
ป้ายประชาสัมพันธ์จราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ประชาสัมพันธ์เปิดอาคารประสารราชกิจ
กองบังคับการตำรวจจราจร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์การขออนุญาต ใช้พื้นผิวถนน ในรูปแบบแห่ หรือขบวนใดๆ
แผนที่แสดงเส้นทางเลี่ยง ช่วงที่ ๒ สะพานใหม่ - คูคต
แผนที่แสดงเส้นทางเลี่ยง ช่วงที่ ๑ หมอชิต - สะพานใหม่
ประชาสัมพันธ์การจัดการจราจร ขณะก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต
ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ด้านการจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รับสมัครตำแหน่งงานในโครงการ Bloomberg Initiative for Global Road Safety(ล่าสุด)
ขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถจักรยาน 2 ล้อ นำรถจักรยานที่มีสภาพพร้อมและมีอุปกรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์มาใช้และข้อปฏิบัติในการใช้ทาง
ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมาหนคร (ชั่วคราว) ว่าด้วย การห้ามเดินรถทุกชนิด และกำหนดช่องเดินรถ บนสะพานสุนทรโกษา
กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนที่ประสบเหตุกรณีแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร สามารถโทรแจ้งข้อมูล หมายเลขทะเบียนรถ สีรถ เวลาและสถานที่เกิดเหตุได้ที่ สายด่วน บก.จร. โทร.1197 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถร้องเรียนได้ที่หมายเลขสายด่วน กรมการขนส่ง โทร.1584
กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.)
ย้ำ!ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปเดินบน
สะพานกรุงธน
พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557
พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557
"ผลการปฏิบัติ จับจริง 5 จอม"
Download แบบป้าย 5 จริง, แบบป้ายล๊อคจริง
แบบสำรวจ "นโยบาย 5 จริง" (ยกจริง, ล็อคจริง, จับจริง, ขังจริง, สุภาพจริง) ตามปฏิบัติการคืนพื้นผิวจราจรเพื่อประชาชน
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์หมายเรียกตามโครงการตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
บก.จร. ประชาสัมพันธ์ กรณีมีผู้ร้องเรียนถูกออกใบสั่ง ข้อหา ใช้หมวกนิรภัยไม่ถูกต้องตามลักษณะที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
แบบสำรวจ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบผู้ขับขี่ซึ่งได้เสพยาเสพติดให้โทษ
(ร่าง)กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบผู้ขับขี่ซึ่งได้เสพยาเสพติดให้โทษ
ป้ายประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจราจร ตามแนวทางพระราชดำริ
ข่าว โครงการปฏิบัติการบรรเทาการจราจรตามแนวทางพระราชดำริ
ตํารวจโครงการพระราชดําริ รับรางวัลหม่อมงามจิตต์บุรฉัตร
ป้ายประชาสัมพันธ์การจับจริง ขับเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย และเมาแล้วขับ
ภารกิจตํารวจโครงการพระราชดําริ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแก้ไขปัญหาการจราจรภาคประชาชน พ.ศ. 2557
ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์หมายเรียกตามโครงการตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดร่างขอบเขตของงาน ( Term of Reference:TOR ) โครงการก่อสร้างอาคาร และจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสภาพรถที่เกิดอุบัติเหตุและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๕๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข)
กำหนดร่างขอบเขตของงาน(Term of Reference:TOR)ในการประกวดราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๓๐ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับปรับปรุง)
ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๙๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดร่างขอบเขตของงาน(Term of Reference:TOR)ในการประกวดราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๓๐ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดร่างขอบเขตของงาน ( Term of Reference:TOR ) ในการประกวดราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๙๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๑๐ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบนำเสนอภาพ และจอแสดงผลประจำศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) โครงการติดตั้งระบบนำเสนอภาพและจอแสดงผลประจำศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร
บก.จร.เน้นกวดขันจับกุมรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.๒๕๕๑
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บก.จร.
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- ข่าวประกาศประกวดราคาของ บก.จร.
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจจราจร
รางวัลข้าราชการตำรวจและหน่วยงาน ที่ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2556 ในระดับดีเยี่ยม
ชนะเลิศประกวดการฝึก ปี 2556
รางวัลระดับดีเด่น รางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติ (กพร.) ปี 2556 ประเภทการพัฒนาการ
บริการที่เป็นเลิศ
รางวัลข้าราชการตำรวจที่ประพฤติตนตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
ปี 2555 ระดับดีเยี่ยม
.
หัวข้อประกาศ/แจ้ง/สอบถาม
ไม่ทราบ วันที่ 5-6 พฤษจิกายน 2559(วันเสาร์และอาทิต) จะมีการซ้อมใหญ่ รับปริญญา ของ มหาลัย ธรรมศาสตร์ที่หอประฃุม ท่าพระจันทร์ไม่ทราบว่า ถนนบริเวณโดยรอบสนามหลวงจะมีการปิดการจราจร ทั้งหมดกี่สาย สายอะไรบ้าง จะปิด 27สายไหม

จากคุณ : สมบัติ แสงโพธิ์สุข   จำนวนผู้อ่าน : 94
ตอบคำถาม
"ตร. ประชาสัมพันธ์ปิดการจราจรบริเวณรอบสนามหลวงและถนนต่อเนื่องเพื่อรองรับประชาชนเดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2559”
ตามนโยบาย ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.อ.เดชณรงค์  สุทธิชาญบัญชา รรท.รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.วิทยา  ประยงค์พันธุ์ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. ควบคุมดูแลงานจราจรในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และในพื้นที่ของ กทม. มี กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ให้ กองบังคับการตำรวจจราจร อำนวยการจราจร ผ่านการสั่งการโดยศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) นั้น
วันนี้ (4 พ.ย.59) พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รรท.รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.จิรสันต์  แก้วแสงเอก 
รรท.ผบก.จร. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวเกี่ยวกับการจัดการจราจร กรณีประชาชนจะเดินทางเข้าเฝ้าถวายบังคม
พระบรมศพ ในพระบรมมหาราชวัง ในระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ประกอบกับห้วงเวลาดังกล่าว
มีการซ้อมรับปริญญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพและมาร่วมการซักซ้อมการรับปริญญาเป็นจำนวนมากอาจส่งผลกระทบต่อการจราจรในภาพรวม เพื่อเป็นการอำนวยการจราจรให้แก่ประชาชนในภาพรวมและเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลประกอบการวางแผนการเดินทาง 
จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งปิดการจราจร (ชั่วคราว) ในวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 20.00 น.  ใน 27 เส้นทาง ดังนี้
1. ถนนหน้าพระลาน ตลอดสาย
2. ถนนหน้าพระธาตุ ตลอดสาย
3. ถนนราชดำเนินใน จาก แยกผ่านพิภพ ถึง แยกป้อมเผด็จฯ
4. ถนนสนามไชย จาก แยกป้อมเผด็จ ถึงหน้า สน.พระราชวัง
5. ถนนหับเผย
6. ถนนหลักเมือง
7. ถนนกัลยาณไมตรี ถึง สะพานช้างโรงสี
8. ซอยสราญรมย์
9. ถนนพระจันทร์
10. ถนนมหาราช ตลอดสาย
11. ถนนท้ายวัง ตลอดสาย        
12. ถนนเชตุพน
13. ถนนเศรษฐการ
14. ถนนพระพิพิธ
15. ถนนเจริญกรุง จาก วงเวียน รด. ถึง แยกสะพานมอญ
16. ถนนราชดำเนินนอก จาก แยก จปร. ถึง แยกผ่านฟ้า
17. ถนนนครสวรรค์ จาก แยกจักรพรรดิพงษ์ ถึง แยกผ่านฟ้า
18. ถนนหลานหลวง จาก แยกหลานหลวง ถึง แยกผ่านฟ้า
19. ถนนราชดำเนินกลาง ตลอดสาย
20. ถนนพระสุเมรุ จาก แยกวันชาติ ถึง แยกป้อมมหากาฬ
21. ถนนมหาไชย จาก แยกสำราญราษฎร์ ถึง แยกป้อมมหากาฬ
22. ถนนดินสอ จาก แยกวันชาติ ถึง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
23. ถนนดินสอ จาก อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึง แยกมหรรณพ
24. ถนนตะนาว จาก แยกตัดถนนข้าวสาร ถึง แยกคอกวัว
25. ถนนตะนาว จาก แยกศาลเจ้าพ่อเสือ ถึง แยกคอกวัว
26. ถนนจักรพงษ์ จาก แยกตัดถนนข้าวสาร ถึง ถนนราชดำเนินกลาง
27. ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า จาก แยกอรุณอัมรินทร์ ถึง แยกผ่านพิภพ
และขอแนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยงเพื่อความสะดวกในการเดินทางดังนี้
1.กรณีรถที่มาจากทางด่วนยมราชให้ใช้เส้นทางถนนพิษณุโลก เพื่อไปสะพานพระราม 8 – หรือสะพานกรุงธน (ซังฮี้)
2.กรณีที่ใช้รถบนทางพิเศษ
- ที่มาจากทางด่วนแจ้งวัฒนะจะไปทางงามวงศ์วานให้ซ้ายออกคู่ขนานตรงทางด่วน
ประชาชื่นเพื่อออกไปทางถนนรัชวิภาและถนนวิภาวดี
- ที่มาจากทางด่วนประชาชื่นลงทางด่วนพระราม 6 
- ที่มาจากทางด่วนมักกะสันให้ลงทางด่วนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
- ที่มาจากทางด่วนพระราม 4 ให้ลงทางด่วนหัวลำโพง
3.กรณีมาจากทางคู่ขนานลอยฟ้าขาเข้าให้ใช้ถนนสิรินธร –บางพลัด – สะพานกรุงธน(ซังฮี้) หรือ ทางสะพานพระราม 8 
4.กรณีประชาชนจากฝั่งธนบุรีที่จะเข้ามาร่วมงานพระราชพิธีฯ ขอให้ใช้บริการเรือข้ามฟากมา
ท่าพระจันทร์และท่าช้าง
สำหรับบัณฑิตผู้ซ้อมรับปริญญา และญาติของบัณฑิต ที่ต้องการนำรถยนต์ส่วนตัวเข้ามา ขอแนะนำให้นำรถยนต์ส่วนตัวไปจอดยังจุดจอดรถ 9 แห่ง แล้วโดยสารรถ Shuttle Bus ซึ่งทาง ขสมก. ได้จัดเตรียมไว้เพื่อ รับ-ส่ง จากจุดจอดรถมายังสนามหลวง ได้แก่
1) ทิศเหนือ จำนวน 2 แห่ง คือ
1.1 อิมแพคเมืองทองธานี  รองรับรถได้ จำนวน  5,000 คัน
1.2 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต รองรับรถได้ จำนวน 1,500 คัน (ส่งจุดที่ 1)
            2) ทิศใต้ จำนวน 3 แห่ง คือ
2.1 ลานพุทธมณฑลสาย 4 รองรับรถได้ จำนวน 5,000 คัน (ส่งจุดที่ 4)
2.2 เซ็นทรัล ศาลายา รองรับรถได้ จำนวน 1,800 คัน (ส่งจุดที่ 4)
2.3 เซ็นทรัล พระราม 2 รองรับรถได้ จำนวน 3,700 คัน (ส่งจุดที่ 2)
3) ทิศตะวันออก จำนวน 1 แห่ง คือ
- เมกกะบางนา รองรับรถได้ จำนวน 1,000 คัน (ส่งจุดที่ 2)
4) ทิศตะวันตก จำนวน 1 แห่ง คือ
- เซ็นทรัล เวสต์เกต รองรับรถได้ จำนวน  1,000 คัน
5) รอบใน จำนวน 2 แห่ง คือ
5.1 สโมสรตำรวจ รองรับรถได้ จำนวน  400 คัน (ส่งจุดที่ 1)
5.2 แอร์พอทลิ้งค์ มักกะสัน รองรับรถได้ จำนวน 1,000 คัน (ส่งจุดที่ 1) 

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ หากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทาง แจ้งอุบัติเหตุจราจร และข้อมูลสภาพจราจรเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH
และหากต้องการสอบถามข้อมูล ข้อควรปฏิบัติ และกำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีสามารถโทรสอบถามได้ที่หมายเลข 1899

สนับสนุนเว็บไซต์โดย บริษัทสามารถ มัลติ มีเดีย จำกัด
Copyright© 2002 Trafficpolice.go.th All Rights Reserved...