โครงการจราจร
บชน. จับขับรถเร็ว / เมาแล้วขับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2545 กองบัญชาการตำรวจนครบาล เริ่มมาตราการกวดขันจับกุม 2 ข้อหาคือ 1. ขับรถเร็วเกินกำหนด (ไม่เกิน 110 กม./ชม. อนุโลม) ปกติ 80 กม./ชม. ในเขตนอกเมือง 2. เมาแล้วขับ โดยขยายการจับกุมไปตามสถานีตำรวจนครบาลทั้ง 9 กองบังคับการ ซึ่งเดิมจะกวดขันเฉพาะกองบังคับการตำรวจจราจร (ดำเนินการเฉพาะบนทางด่วน)
สนับสนุนเว็บไซต์โดย บริษัทสามารถ มัลติ มีเดีย จำกัด
Copyright© 2002 Trafficpolice.go.th All Rights Reserved.