Untitled Document
กฏหมายจราจรที่ควรทราบ
เส้นทางลัด
การรณรงค์วินัยจราจร
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ตอบทุกปัญหาจราจร
เส้นทางแนะนำ
 
{GENERATE_MENU}
"เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย"
โหลดเพลง "เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย" ได้ที่ *492222 โทรออก แล้วกด 30
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
โครงการแก้ปัญหาจราจรถนนสายหลัก
โครงการทางเท้าปลอดภัย  ใส่ใจไม่ขับขี่
กรมอุตุนิยมวิทยา
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.๒๕๕๑
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บก.จร.
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- ข่าวประกาศประกวดราคาของ บก.จร.
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจจราจร
รางวัลข้าราชการตำรวจและหน่วยงาน ที่ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2556 ในระดับดีเยี่ยม
ชนะเลิศประกวดการฝึก ปี 2556
รางวัลระดับดีเด่น รางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติ (กพร.) ปี 2556 ประเภทการพัฒนาการ
บริการที่เป็นเลิศ
รางวัลข้าราชการตำรวจที่ประพฤติตนตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
ปี 2555 ระดับดีเยี่ยม
.

 
ปิดสะพานเชื่อมเข้าสนามบินฯ กองบังคับการตำรวจจราจร แจ้งประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง ได้ดำเนินการปิดสะพานเชื่อมเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง (สะพานใกล้สถานีรถไฟดอนเมือง) ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 22.00น. เป็นต้นไป ซึ่งโครงการจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ปี2561  //  โครงการปรับปรุงทางหลวง ถนนวิภาวดี-รังสิต ฝั่งขาออก บริเวณสะพานทางเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง ช่วง กม.24+279 บริเวณท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารระหว่างประเทศ การปรับปรุงบริเวณดังกล่าวเนื่องจากลักษณะเส้นทางเป็นคอขวด (ปรับปรุงโดยเพิ่มช่องทางจราจรทางตรงเป็น 3 ช่องทาง)  //  สำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าไปภายในท่าอากาศยานดอนเมืองสามารถใช้เส้นทางเลี่ยง ดังนี้  1.  สะพานทางเข้าหน้าคลังสินค้า (ฝั่งขาออก) 2. ทางยกระดับอุตราภิมุข หรือทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ (จะลงในท่าอากาศยานได้เลย) 3. สะพานกลับรถฐานทัพอากาศดอนเมือง (ธูปะเตมีย์) กลับรถเข้าช่องทางประตู 3 (ฝั่งขาเข้า) // หากผู้โดยสารจะเดินทางมายังสนามบิน ควรเผื่อเวลาการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลจราจรได้ที่ กองบังคับการตำรวจจราจร โทร. 1197 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
สนับสนุนเว็บไซต์โดย บริษัทสามารถ มัลติ มีเดีย จำกัด
Copyright© 2002 Trafficpolice.go.th All Rights Reserved...