Untitled Document
กฏหมายจราจรที่ควรทราบ
เส้นทางลัด
การรณรงค์วินัยจราจร
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ตอบทุกปัญหาจราจร
เส้นทางแนะนำ
 
Untitled Document
ตรวจสอบป้ายทะเบียนรถ
- ประกาศจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 150 คัน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ กองบังคับการตำรวจจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1
 - ยุทธศาสตร์ที่ 2
 - ยุทธศาสตร์ที่ 3
TORประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็ว
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม และคณะ เดินทางเยือนไทย เยี่ยมชมดูงาน บก.๐๒
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.๒๕๕๑
Download แบบฟอร์ม
การรายงานผลการบันทึกคะแนนรายเดือนของ สน.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บก.จร.
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ข่าวประกาศประกวดราคาของ บก.จร.
 
สรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง
 
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจจราจร
 
 
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ไทยโพสต์
มติชน
มติชนสุดสัปดาห์
ข่าวสด
ประชาชาติธุรกิจ
คมชัดลึก
ดาราเดลี่
ผู้จัดการ
ผู้จัดการรายสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
โพสต์ทูเดย์
บางกอก ทูเดย์
กรุงเทพธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ Biz
week
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
แนวหน้า
สยามรัฐ
Bangkok Post
เนชั่น
เนชั่นสุดสัปดาห
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
เนชั่นแชนแนล
ข่าวสาร
อสมท.
สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์

สำนักข่าว INN
BEC News
Internet News
SEO Blog
Thai Town USA.
IP-TV
Agriculture
สำนักข่าว NOL
สำนักข่าว BBC
ทีวี / เคเบิล
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง7
ช่อง9
ช่อง11
TPBS
UBC
Nation channel
ค้นหา
ตารางเดินรถไฟ
นกแอร์
แอร์เอเชีย
รถไฟ
บขส.
รถไฟฟ้า BTS
รถไฟฟ้าใต้ดิน
ตรวจรางวัล
สลากกินแบ่งรัฐบาล
หวย
บัตรออมทรัพย์ทวีสิน (ธกส)
ท่องเที่ยว โรงแรม
สถานที่ท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
Samui Hotels
Sydney Hotels
China Hotels
Tokyo Hotels
Phuket Hotels
ข่าวสารจาก บก.จร.

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตามคำสั่ง ตร.ที่ 666/2549 ลง 1 ต.ค. 2549 และหนังสือสำนักงาน รอง ผบ.ตร.(ปป) ที่ 0011(ปป)/0013 ลง 25 ต.ค. 2549 มอบหมายให้ พล.ต.ท.พิจาร จิตติรัตน์ ที่ปรึกษา(สบ 9) รับผิดชอบกำกับดูแลนโยบายด้านการจราจรในภาพรวมของ ตร. โดยได้เชิญผู้บังคับบัญชาในสังกัด บช.น. ประกอบด้วย พล.ต.ต.วัจนนท์ ถิระวัฒน์ รอง ผบช.น. (รับผิดชอบจราจร) พล.ต.ต.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบช.น.,พล.ต.ต.ภาณุ เกิดลาภผล รอง ผบช.น.,พล.ต.ต.ปราโมช ปทุมวงศ์ ผบก.จร., รอง ผบก.จร. , รอง ผบก.น.1-9 ที่รับผิดชอบงานจราจร พร้อม ผกก. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ย.2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 บก.จร. เพื่อกำหนดนโยบายด้านการจราจรและให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ดังนี้

1. ให้ บช.น. เป็นเจ้าภาพกำหนดแผนแม่บทด้านการจราจร รวมทั้งกำกับ ดูแลควบคุม สั่งการในการแก้ปัญหาจราจร ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมอบหมายการควบคุมการปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนลดผลกระทบ และความเดือดร้อนของผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งนี้ ให้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแก้ปัญหาการจราจร มาสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมกับให้นำระบบอิเลคโทรนิคส์ที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. ให้ บช.น. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการปฏิบัติ โดย บก.จร.เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และให้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ในการแก้ปัญหาจราจร อย่างจริงจัง อาทิเช่น การก่อสร้าง และการซ่อมสร้างระบบสาธารณูปโภค หรือปรับปรุงผิวการจราจร เพื่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนผู้ใช้ทางน้อยที่สุด

3. ให้ผู้บังคับบัญชา ของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานจราจรทุกระดับชั้น กวดขันสอดส่องและกำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่มิให้แสวงหาประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยให้ถือปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.2537 และให้ทุกคนร่วมกันสร้างจิตสำนักให้มีจิตบริการ บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส

4. ให้พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครจราจรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งด้านความรู้ ความสามารถในการจัดการจราจรและด้านคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้ให้ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจจราจรทุกนาย ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

Untitled Document
รายงานสภาพจราจรแบบ Real Time
รายงานสภาพจราจรแบบ Real Time
 
 
 
สนับสนุนเว็บไซต์โดย บริษัทสามารถ มัลติ มีเดีย จำกัด
Copyright© 2002 Trafficpolice.go.th All Rights Reserved...