กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ผู้บริหาร บก.จร.

ลำดับผู้บังคับบัญชา บก.จร.

พล.ต.ต. นิธิธร จินตกานนท์

ผบก.จร. จ.1

พ.ต.อ.อาคม จันทนลาช

รอง ผบก.จร. จ.2

พ.ต.อ.เกียรติพงษ์ นาลา

รอง ผบก.จร. จ.3

พ.ต.อ.มารุต เรืองจินตนา

รอง ผบก.จร. จ.4

พ.ต.อ.กิตติ อริยานนท์

รอง ผบก.จร. จ.5

พ.ต.อ.ไพรฑูรย์ พิทักษ์ธรรม

รอง ผบก.จร. จ.6

พ.ต.อ.กุลเชษฐ์ บางพราน

รอง ผบก.จร. จ.7

พ.ต.อ.ชุมพร กาญจนรัตน์

รอง ผบก.จร. จ.8