กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ผู้บริหาร บก.จร.

ลำดับผู้บังคับบัญชา บก.จร.

พล.ต.ต.ธีรศักดิ์ สุริวงศ์

ผบก.จร. จ.1

พ.ต.อ.อาคม จันทนลาช

รอง ผบก.จร. จ.4

พ.ต.อ.ภูษิต วิเศษคามินทร์

รอง ผบก.จร. จ.5

พ.ต.อ.เศรษฐศักดิ์ ยิ้มเจริญ

รอง ผบก.จร. จ.6

พ.ต.อ.กิตติ อริยานนท์

รอง ผบก.จร. จ.7