ติดต่อเรา กองบังคับการตำรวจจราจร

Contact Info

 • กองบังคับการตำรวจจราจร
  123 หมู่ 2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • Inbox Facebook : 1197สายด่วนจราจร
 • Call Center : โทร.1197
 • 02515-3111 02515-3111
 • กองกำการ 1 บก.จร. 02-515-3034
 • งานสายตรวจ 1 (กำแพงเพชร) 02-537-0273
 • งานสายตรวจ 2 (ใต้ทางด่วนพระราม 4) 02-252-2858
 • งานสายตรวจ 3 (คู่ขนานลอยฟ้า) 02-499-0001
 • งานสายตรวจ 5 (ตรวจพิเศษ) 02-222-8111
 • กองกำกับการ 2 บก.จร.
 • งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 02-249-8007
 • งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 02-248-6891-5
 • งานศูนย์ควบคุมจราจร (วิภาวดี) 02-511-2884
 • กองกำกับการ 6 บก.จร. (ตำรวจโครงการพระราชดำริ) 02-354-6089

แผนที่