Untitled Document
กฏหมายจราจรที่ควรทราบ
เส้นทางลัด
การรณรงค์วินัยจราจร
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ตอบทุกปัญหาจราจร
เส้นทางแนะนำ
 
"เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย"
โหลดเพลง "เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย" ได้ที่ *492222 โทรออก แล้วกด 30
กรมอุตุนิยมวิทยา
โครงการแก้ปัญหาจราจรถนนสายหลัก
โครงการทางเท้าปลอดภัย  ใส่ใจไม่ขับขี่
พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557
พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557
กำหนดร่างขอบเขตของงาน ( Term of Reference:TOR ) โครงการก่อสร้างอาคาร และจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสภาพรถที่เกิดอุบัติเหตุและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Facebook -ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02)
"ผลการปฏิบัติ จับจริง 5 จอม"
Download แบบป้าย 5 จริง, แบบป้ายล๊อคจริง
แบบสำรวจ "นโยบาย 5 จริง" (ยกจริง, ล็อคจริง, จับจริง, ขังจริง, สุภาพจริง) ตามปฏิบัติการคืนพื้นผิวจราจรเพื่อประชาชน
ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย การห้ามรถเดิน กำหนดให้รถเดินได้ทางเดียว และกำหนดช่องทางเดินรถ ในการจัดงานปีท่องเที่ยววิถีไทย (ชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๘
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีพิธีเปิดงาน ''ขบวนพาเหรดท่องเที่ยววิถีไทย'' จะมีการปิดการจราจร
ป้ายประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจราจร ตามแนวทางพระราชดำริ
ข่าว โครงการปฏิบัติการบรรเทาการจราจรตามแนวทางพระราชดำริ
ตํารวจโครงการพระราชดําริ รับรางวัลหม่อมงามจิตต์บุรฉัตร
ป้ายประชาสัมพันธ์การจับจริง ขับเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย และเมาแล้วขับ
ภารกิจตํารวจโครงการพระราชดําริ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแก้ไขปัญหาการจราจรภาคประชาชน พ.ศ. 2557
ประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบตรวจจับผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรเปลี่ยนช่องทางเดินรถในเขตห้าม(Lane Change Management System) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และซ่อมแซม พร้อมทั้งพัฒนาระบบตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร (Red Light Camera) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ใหม่)
ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๕๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข)
กำหนดร่างขอบเขตของงาน(Term of Reference:TOR)ในการประกวดราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๓๐ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับปรับปรุง)
ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๙๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดร่างขอบเขตของงาน(Term of Reference:TOR)ในการประกวดราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๓๐ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดร่างขอบเขตของงาน ( Term of Reference:TOR ) ในการประกวดราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๙๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๑๐ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบนำเสนอภาพ และจอแสดงผลประจำศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) โครงการติดตั้งระบบนำเสนอภาพและจอแสดงผลประจำศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร
บก.จร.เน้นกวดขันจับกุมรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.๒๕๕๑
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บก.จร.
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- ข่าวประกาศประกวดราคาของ บก.จร.
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจจราจร
รางวัลข้าราชการตำรวจและหน่วยงาน ที่ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2556 ในระดับดีเยี่ยม
ชนะเลิศประกวดการฝึก ปี 2556
รางวัลระดับดีเด่น รางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติ (กพร.) ปี 2556 ประเภทการพัฒนาการ
บริการที่เป็นเลิศ
รางวัลข้าราชการตำรวจที่ประพฤติตนตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
ปี 2555 ระดับดีเยี่ยม
.
Untitled Document
 
แผนที่สภาพการจราจรแบบ real time และภาพ CCTV
  ดูทั้งหมด
ผบก.จร. มอบเงินสวัสดิการฯ แก่ นางสมหมาย ชูตระกูล ภรรยา ร.ต.ต.สันติภาพ อ่อนละออ
เข้าชม 4 ครั้ง
ผบก.จร. ลงพื้นที่และสั่งการแก้ไขปัญหาจราจร ที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร
เข้าชม 6 ครั้ง
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 วันที่ 10 ม.ค. 58
เข้าชม 4 ครั้ง
ส.ค.ส.ส่งความสุข ปี 2558 ด้วยรัก จากใจ ผู้บังคับบัญชา
เข้าชม 8 ครั้ง
 
.
More...  
เปิดอบรมหลักสูตรการเกษตรฟรี 10 หลักสูต...
นายกิตตินันท์ขาวสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกทม.เปิดเผยว่าสำนักพัฒนาสังคมจะเปิดอบร...
กทม. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก...
นางวันทนีย์วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยกทม.เผยว่าสำนักอนามัยจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้...
สธ.สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ไทย...
น.พ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เนื้อสัตว์เป็นอาหารที่มีประโยชน...
กฟน.แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าวันนี้...
การไฟฟ้านครหลวง มีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำ...
ผบ.ตร.ตั้ง พล.ต.ท.ประวุฒิ คุมงาน บช.ก....
พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงนามคำสั่ง ตร.ที่ 50/2558...
 
More...  
แจ้งข่าว
(รถติด)ถนนพหลโยธิน ขาออก จาก แยกลาดพร้าว มุ่งหน้า แยกรัชโยธิน ไป แยกเสนานิคม รถมากเคลื่อนตัวได้ช้า ท้ายชะลอตัวอยู่ที่แยกลาดพร้าว , ช่วง แยกเสนานิคม มุ่งหน...

วันที่ : 30/01/2015 18:26:01
แจ้งข่าว (รถติด)ถนนสาทรใต้ จาก แยกวิทยุ มุ่งหน้า แยกสวนพลู ไป แยกนรินทร รถมากเคลื่อนตัวได้ช้า ท้ายชะลอตัวอยู่ที่แยกวิท...[วันที่ : 30/01/2015 17:46:26]
แจ้งข่าว (รถติด)ถนนพระราม 4 จาก แยกศาลาแดง มุ่งหน้า แยกวิทยุ ไป ใต้ทางด่วนพระราม 4 รถหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้า ท้ายชะลอต...[วันที่ : 30/01/2015 17:37:43]
แจ้งข่าว (รถติด)ถนนรัชดาภิเษก ขาเข้า จาก ทางลงสะพานพระราม 7 มุ่งหน้า แยกวงศ์สว่าง ไป แยกประชานุกูล รถหนาแน่นเคลื่อนตัวไ...[วันที่ : 30/01/2015 17:32:46]
 
  กรุงเทพมหานคร
  ทางด่วน
  ธนบุรี
  สะพาน
  ถนนกรุงธนบุรี
  ถนนงามวงศ์วาน
  ถนนจันทร์
  ถนนแจ้งวัฒน์
 
  ดาวคะนอง-ท่าเรือ
  ดินแดง-ท่าเรือ
  อโศก-ศรีนครินทร์
  พญาไท-อโศก
 
  ถนนกรุงธนบุรี
  ถนนจอมทอง
  ถนนจักรเพชรข-มหาชัย
  ถนนเจริญกรุง
 
  สะพานกรุงเทพ
  สะพานพระนั่งเกล้า
  สะพานพระราม 7
  สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 
 
>> ข่าวสารจาก บก.จร.
จับจริง 5 จอมควบคู่นโยบาย5จริง

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผู้บังคับการตำรวจจราจร (ผบก.จร.) ประชาสัมพันธ์โครงการ 5 จอ...

สตช.เข้มกวดขันมาตราการ 5 จริง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บังคับใช้กฎหมายผู้ฝ่าฝืนวินัยจราจร โดยจะ...
ห้ามบรรทุกเข้าพื้นที่113ตร.กม. “ข้อบังคับเจ้าพนักงานทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วย การห้ามเดิน...
เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย โหลดเพลง "เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย" ได้ที่ *492222 โทรอ...
 More...  
ทำไมฝั่งตรงข้ามสายใต้ใหม่่ช่วง 6 โมงเย็น ให้รถแท๊กซี่จอดรอผู้โดยสารได้ตลอดแนว(ตรงป้ายรถเมล์) เดือนร้อนรถเมล์จอดเลนที่1 ไม่ได้ ต้อง...
ไม่เชิงคำถามครับ จะเป็นคำแนะนำมากกว่าครับ เรื่องจุดกลับรถบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ที่มีการสร้างรถไฟฟ้าอยู่ครับ จุดปัญหาที่ผมกล่าวถึงบร...
เห็นออกกฏจับปรับจริงขี่จยย บนทางเท้าแต่ผมเห็น สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสารที่อยู่ตรงข้ามกับสน.สุทธิสารเลยกับมี จยย วิ่งทุกวันทั้งวัน...
แยกวงศ์สว่าง เส้นถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ที่มาจากทางเตาปูนทำไมปล่อยสัญญาณไฟจราจรช้ามากๆเลยคะ โดยเฉพาะช่วงเช้า - เย็น ทั้ง ๆ ที่ฝั่งตรงข...
พบรถขยะของกทมเขตยานนาวา วิ่งบนทางเท้าต้นถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี หน้าการไฟฟ้า ตลอดทั้งวัน ทั้งรถน้ำ และรถขยะ คนแก่และเด็กเล็กไม...
 
สนับสนุนเว็บไซต์โดย บริษัทสามารถ มัลติ มีเดีย จำกัด
Copyright© 2002 Trafficpolice.go.th All Rights Reserved.